by
on
under
Permalink

Att välja kassasystem

Det finns en mängd olika typer av kassasystem på marknaden idag. Vilken typ av kassasystem just du behöver beror självklart på hur stor din verksamhet är och vilken typ av försäljning du hanterar. En restaurang kräver ett helt annat system än en butik. En annan faktor som påverkar vilken sorts kassasystem du ska välja är också hur många ni är som ska hantera det.

KassasystemDet finns system som är utformade för att kopplas samman med en vanlig dator. De flesta kassasystem idag är dessutom kopplade till en kortterminal för att möjliggöra kortbetalning. Det är viktigt att du väljer ett kassasystem som ni känner er trygga med, och som är lätt för användarna att lära sig att hantera. Kassasystemet är ett viktigt arbetsredskap i de flesta branscher där man sysslar med försäljning. Det är därför viktigt att verktyget passar just er och er bransch.

Regler för kassasystem

Idag finns en rad regler för hur ett kassasystem eller kassaregister ska vara beskaffat. Kassaregistret måste vara anslutet till en kontrollenhet som sparar information som Skatteverket efterfrågar. Registret måste vara tillverkardeklarerat och kontrollenheten måste vara certifierad för att godkännas av Skatteverket. Registret måste också uppfylla en rad regler inom både elsäkerhet och andra områden. Skatteverket kontrollerar regelbundet näringsidkare och deras kassaregister genom oanmälda besök. Om du har ett kassaregister som inte är tillverkardeklarerat eller en kontrollenhet som inte är certifierad, kan du få betala böter. Vill du veta mer om dessa regler och få en komplett lista över vilka kassaregister och kontrollenheter som är tillverkardeklarerade och certifierade, kan du kontakta Skatteverket, eller gå in på Skatteverkets sida på nätet. Vill du veta mer om certifieringen av kontrollenheterna kan du kontakta Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.